ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

Print

ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง

สอบข้อเขียน วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.30น. ณ ห้องประชุมสุนทรภู่

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุนทรภู่

ประกาศผลการสรรหา วันที่ 29 มีนาคม 2564