ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

Print

สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง  ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

1)ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา