รับสมัครชิงรางวัล Wenhui Award 2019

          ด้วยคณะกรรมการแห่งชาติของยูเนสโกประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครชิงรางวัล Wenhui Award 2019 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการส่งเสริมการศึกษาในปี 2030 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตระหนักถึงความร่วมมือของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เด็กและเยาวชนมีพร้อมในด้านชีวิต การทำงาน และการเป็นพลเมืองที่ดี

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ยังอาจมอบใบเกียรติคุณให้กับบุคคลหรือสถาบันที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติด้านนวัตกรรมที่น่ายกย่อง

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ หากหน่วยงานมีความประสงค์จะส่งชื่อบุคลากร หรือสถานศึกษา ขอให้แจ้งรายชื่อ พร้อมแบบฟอร์ม มายังกลุ่มแผนงาน สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งชื่อไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการดำเนินการเสนอชื่อชิงรางวัลต่อไป

โดยสามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มได้ทาง https://bangkok.unesco.org/content/wenhui-award-2019


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563