สมัครชิงรางวัล ESD Okayama Award 2019

Print

เมืองโอคายาม่า ร่วมกับ ESD Okayama Award Steering Committee ได้ประกาศรับสมัครชิงรางวัล การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Education for Sustainable Development (ESD) Okayama Award 2019 เพื่อสนับสนุนแบะส่งเสริมองค์กรที่กำลังทำงานด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงเผยแพร่ผลงาน การปฏิบัติงานและความเข้าใจเรื่อง ESD สู่สังคมให้มากขึ้น โดยรางวัลจะมอบให้กับโครงการที่มีผลการปฏิบัติงานหรือดำเนินงานด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน (ESD) ที่โดดเด่นจากทั่วโลก

รางวัลที่จะได้รับ

          - ผู้ชนะจะได้รับรางวัล 3,000 USD หรือประมาณ 100,000 บาท

          - The Global Prize จะมอบให้กับโครงการจำนวน 2 โครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

          - องค์กรที่มีฐานอยู่ในประเทศใดก็ได้รวมถึง ประเทศญี่ปุ่น และกำลังดำเนินการจัดกิจกรรม ESD ในชุมชน สามารถสมัครเพื่อเข้าชิง Global Prize

          - ยื่น 1 ใบสมัคร ต่อ 1 องค์กรเท่านั้น

          - โครงการที่เคยได้รับรางวัลแล้วไม่สามารถสมัครได้

          - โครงการควรจะดำเนินมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี นับถึงเดือนเมษายน 2562

คุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก

รางวัล Global Prize จะมอบให้กับโครงการที่โดดเด่น ที่สามารถรองรับโมเดลระดับสากลเพื่อช่วยเหลือการสนับสนุน ESD ในชุมชนท้องถิ่น โครงการที่ส่งเข้ามาจะได้รับการพิจารณาจากผุ้เชี่ยวชาญด้าน ESD โดยมีคุณสมบัติดังนี้

          - วิสัยทัศน์ : มีโครงร่างปัญหาท้องถิ่นและเป้าหมายโครงการที่ชัดเจน

          - ความร่วมมือ : โครงการมีโครงสร้างการดำเนินการที่ชัดเจน ร่วมกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม (stakeholders) ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือองค์กรก็ได้

          - ความผสมผสาน : โครงการปฏิบัติงานโดยมีมิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          - การเพิ่มขีดความสามารถ : โครงการใช้วิธีทางการศึกษา เช่น กระบวนการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน รวมถึงการปฏิรูปคุณค่า มุมมอง และการกระทำ และเพื่อสร้างพลังให้กับชุมชนท้องถิ่น

          - นวัตกรรม : โครงการทดลองให้เห็นถึงกระบวนการทางนวัตกรรมไปสู่ ESD

          - แผนการในอนาคต : โครงการมีเป้าหมายที่จะถูกพัฒนาและขยายต่อไปในอนาคต และจะนำการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพื่อชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการที่ส่งชิงรางวัลต้องเป็นภาษาอังกฤษ และหมดเขตรับสมัครวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ที่ 
http://www.okayama-tbox.jp/esd/pages/9881