ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม The 22th Duskin Leadership Training in Japan

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม “The 22th Duskin Leadership Training in Japan” (2020 -21) การฝึกอบรมสำหรับผู้พิการในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ให้มีความมุ่งมั่นและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในท้องที่ของตนพร้อมทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้พิการอื่น ๆ รวมทั้งฝึกอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับสวัสดิการและการให้บริการแก่ผู้พิการในประเทศญี่ปุ่น พร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ผู้เข้าร่วมสามารถฝึกฝนทักษะต่างๆ และพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดี

          โดยการฝึกอบรมในช่วง 3 เดือนแรก จะเป็นการแนะนำการใช้ภาษาญี่ปุ่น และสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้อย่างคล่องแคล่ว หลังจากนั้นจะเป็นการฝึกอบรมตามความต้องการ และจุดมุ่งหมายในอนาคตของผู้เข้ารับฝึกอบรม โดยจะเริ่มฝึกอบรมในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 และเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 (ระยะเวลา 10 เดือน)

          จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้พิการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://www.normanet.ne.jp/~duskin/english/  ภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563