เปิดรับข้อเสนอโครงการอบรมในหัวข้อ Human Rights Education & Training

          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) ขอเชิญผู้แทนจากประเทศไทยเสนอโครงการฝึกอบรม ในหัวข้อ Human Rights Education & Training เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนของเอเชีย-ยุโรป โดยผู้เสนอโครงการจะต้องมีประสบการณ์ในการจัดการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนให้กับภาครัฐหรือภาคประชาสังคม และมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและ World Programme for Human Rights Education ทั้งนี้ ASEF จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ความละเอียดตามเอกสารที่แนบ

          สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์การเสนอโครงการดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งเสนอโครงการฯ ไปยัง Ms. Armi Hannele AARNI และ Ms. Trishia OCTAVIANO ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และส่งสำเนาถึง Dr. Yannick BINEAU ทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

Call for Proposals

Proposal Template


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563