ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ขอประกาศเผยแพร่ประกวดราคาการเช่ารถยนต์ ผูกพันธ์สัญญา 5 ปี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Print