สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้ราชการ ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF16062563.pdf)CCF16062563.pdf2758 kB16-06-2020 12:43

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563