การมอบรางวัล ESD Okayama Award 2020

          ด้วยองค์การยูเนสโกได้แจ้งว่า มีความประสงค์มอบรางวัล ESD Okayama Award ประจำปี 2563 ให้กับหน่วยงานที่จัดทำโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) จำนวน 2 รางวัล รางวัล 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากเมืองโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น รางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความโดดเด่น หรือที่สามารถเป็นตัวอย่างของแนวปฏิบัติที่ดีให้ทั่วโลกได้รับรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อน ESD ต่อไป

          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.city.okayama.jp และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.city.okayama.jp/contents/00368995.cocx โดยขอให้จัดส่งใบสมัครไปที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลวา 17.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว จะได้รับเชิญไปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล พร้อมทั้งนำเสนอโครงการ/ กิจกรรมของตนเอง ณ เมืองโอคายาม่า ประเทศญี่ปุ่น

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. จึงขอประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจทราบและดำเนินการสมัครเข้ารับรางวัลต่อไป

Attachments:
Download this file (20200616_081206.pdf)20200616_081206.pdf2279 kB16-06-2020 15:41

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563