เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทางออนไลน์

          ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การยูเนสโก (กรุงเทพฯ) และองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย) จัดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสนอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ บทเรียน ความสำเร็จ นวัตกรรม ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ ในวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (afe2020.eef.or.th) โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานการประชุม และพระราชทานปาฐกถา ในหัวข้อ “สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” และมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศจำนวนกว่า 60 คน จาก 14 ประเทศร่วมนำเสนอนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ รายละเอียดดังที่ส่งมาด้วย

          สำนักงาน กศน. จึงขอประสาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยร่วมลงทะเบียนประชุมออนไลน์ ได้ที่ afe2020.eef.or.th

Attachments:
Download this file (20200708_034547.pdf)20200708_034547.pdf8095 kB08-07-2020 10:45

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563