ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

สำนักงาน กศน. ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๒๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF13072563.pdf)CCF13072563.pdf2180 kB13-07-2020 12:50

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563