ประกวดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

     ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมิตรภาพประชาชนแห่งรัสเซีย (People’s Friendship University of Russia) ได้ประกาศเชิญชวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสหพันธรัฐรัสเซีย เข้าร่วมโครงการแระกวดชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้หัวข้อ “Be Master” และ “Project Yourself” ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2020 – 2021 โดยผู้สนใจสามารถส่งเรียงความหรือวีดิทัศน์ถึงมหาวิทยาลัยฯ อธิบายเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อกับสถาบันดังกล่าว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเรียนร้อยละ 50 ที่พักและประกันสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ http://master-programs.rudn.ru สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับบุคคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจต่อไป


 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563