โครงการสานสายใย กศน. 9

Print

       สำนักงาน กศน. ขอแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ เฉพาะท่านที่เลือกแพคเกจที่ 5 เหมาจ่ายรายเดือน 999 บาท เครื่อง Samsung A71 128GB จำนวน 178 ราย  

       เนื่องจากสำนักงาน กศน. ได้รับแจ้งจากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ว่า เครื่อง Samsung A71 128GB ทางบริษัท บริษัท ไทย ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ยกเลิกการจัดจำหน่ายแล้ว ทำให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ได้

       ดังนั้น บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จึงนำเสนอ เครื่อง Samsung Galaxy Note 10 Lite มาทดแทน เครื่อง Samsung A71 128GB ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่องโทรศัพท์ ดังแนบ

       สำนักงาน กศน. จึงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 เฉพาะท่านที่เลือกแพคเกจที่ 5 เหมาจ่ายรายเดือน 999 บาท เครื่อง Samsung A71 128GB จำนวน 178 ท่าน
ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 ต่อ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง https://forms.gle/JWmaAHBYipzkxYPB7 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564

       สำหรับผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 ใหม่เพิ่มเติม สามารถแจ้งความต้องผ่านทาง https://forms.gle/JWmaAHBYipzkxYPB7 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 เช่นกัน  

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน. 9 ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 หากเข้าร่วมโครงการจะทำให้อยู่ในสัญญาไม่ครบ 2 ปี เมื่อเกษียณจะต้องชำระค่าความเสียหายเครื่องเพิ่มเติมเป็นเงินสดตามระยะเวลาคงเหลือ รวมทั้งค่าเสียโอกาสในการขาย ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยค่าใช้จ่ายนี้ไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้

       อนึ่ง ผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการสานสายใย กศน.9 ที่เลือกเครื่องโทรศัพท์รุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่อง Samsung A71 128GB จำนวน 178 เครื่อง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จะดำเนินการจัดส่งเครื่องโทรศัพท์ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และสำนักงาน กศน. จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษา มารับเครื่องโทรศัพท์ ณ สำนักงาน กศน. ต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 0 2282 0200 หรือ 0 2282 0964 นางสาวโสจิรัตน์  เคนวงษ์ สำนักงาน กศน. กลุ่มการคลังและสินทรัพย์

Attachments:
Download this file (9NEW.pdf)9NEW.pdf387 kB20-04-2021 12:30
Download this file (A71-178.pdf)A71-178.pdf258 kB09-04-2021 10:50
Download this file (AIS.pdf)AIS.pdf518 kB09-04-2021 10:49