หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม

กรมบัญชีกลาง ขอส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

Attachments:
Download this file (CCF26042564.pdf)CCF26042564.pdf4511 kB27-04-2021 08:45

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563