รับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ

          ด้วยสำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Policy and Planning) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนดำเนินงาน และแผนประจำปี การดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับ้อริเริ่มแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนและประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม การสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งการจัดทำสรุปการจัดการประชุม และการสัมมนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย และการพัฒนาโครงการด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกซีมีโอ ประเทศสมาชิกสมทบ หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันที่ 15 พ.ค. 2564) สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการศึกษา นโยบายและการวางแผนด้านการศึกษา เศรษฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดะบดีมาก มีประสบการณ์การทำงานด้านการวางแผน และการพัฒนานโยบายอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

          สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครดังกล่าว ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงาน กศน. ในเบื้องต้นได้ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป

Attachments:
Download this file (20210503_085721.pdf)20210503_085721.pdf10135 kB05-05-2021 09:37

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563