ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกท่าน เพื่อสำรวจรายชื่อบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน covid

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรในสังกัดทุกคน

เรียน ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัด / ผอ.สถานศึกษาขึ้นตรง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ทุกท่าน

          ด้วย เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ เร่งสำรวจรายชื่อบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีอยู่ในปัจจุบัน(มีตัวอยู่) โดยด่วนที่สุด เพื่อเสนอ ศบค. ตามที่แจ้งให้ ศธ. ในสังกัดสำนักงาน กศน. เร่งรัดรวบรวมข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน covid
         ดังนั้น เพื่อความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ให้ท่านดำเนินการรวบรวมและแจ้งรายชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านทุกคน ตามแบบฟอร์มดังแนบมาพร้อมนี้
          ขอให้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แจ้งทาง E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการ ต่อไป

ด้วยความนับถือ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ

Attachments:
Download this file (covid.doc)covid.doc31 kB09-05-2021 09:20

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563