การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ Certificate Programme in Adapting to New Era of Blended Teaching and Learning

          ด้วยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งว่ารัฐบาลอินเดียจะจัดการสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Certificate Programme in Adapting to New Era of Blended Teaching and Learning ระหว่างวันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564 การสัมมนาดังกล่าวเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนการสอน การใช้เครื่องมือดิจิทัล และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้สมัครจะต้องมีทักษะความรู้ด้านการเขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี รวมทั้งมีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม

          โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.itecgoi.in/e-itec และส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป

Attachments:
Download this file (20210517_042140.pdf)20210517_042140.pdf2077 kB17-05-2021 10:52

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563