ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT ประจำปี 2565

          ด้วยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือจ้างกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม 2565 เพื่อไปศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 “Monbukagakusho: MEXT Scholarship for the academic year 2022” จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค หลักสูตร “College of Technology Students Programme” เพื่อศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคโนโลยี (โคเซ็น) ของญี่ปุ่น ระนะเวลา 4 – 4 ปีครึ่ง
  2. ทุนนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร “Specialized Training College Students Programme” เพื่อศึกษาต้อในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ระยะเวลา 3 ปี

          ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นดังกล่าวไปยังนักเรียนในสังกัด โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th (หัวข้อข่าวทุน) และจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.5 (กศน. ชั้น 1) ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนประจำปี 2565 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564  โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

Attachments:
Download this file (20210517_042103.pdf)20210517_042103.pdf1308 kB17-05-2021 13:11

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563