ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงโรงจอดรถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ และรถนิทรรศการภาวะโลกร้อน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญ

Print
Attachments:
Download this file (CCF_000260.pdf)CCF_000260.pdf321 kB07-12-2020 15:54