ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี - ยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้ารงปรับปรุงโรงจอดรถนิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ และรถนิทรรศการภาวะโลกร้อน ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี เนื่องจาก ไม่ได้แนบอกสารขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ในร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน ในระบบ e-GP รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (S__54476806-ศว.กาญจนบุรี.pdf)S__54476806-ศว.กาญจนบุรี.pdf196 kB09-12-2020 08:54

 

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563